Aptekstore.az | ABAKTAL
ABAKTAL

ABAKTAL

Pərakəndə satış qiyməti, ƏDV ilə: 6.22 ₼

Təsiredici maddənin adı: PEFLOXACIN

Təsiredici maddənin dozası: 400 mq

Farmasevtik forması: Tablet

Ticarət qablaşdırması: Blister

Qablaşdırma miqdarı: 10

İstehsalçı şirkət, ölkə: LEK DD, Sloveniya

Annotasiya

TƏSDİQ ЕDİLMİŞDİRAzərbaycan RespublikasıSəhiyyə NazirliyiFarmakoloji və FarmakopeyaEkspert Şurasının sədri____________ E.M.Ağayev“____“ _________2016-cı il Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) ABAKTAL®400 mq örtüklü tabletlərABAKTAL®Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: PefloxacinTərkibiTəsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 400 mq pefloksasin (Pefloksasin mezilat dihidrat şəklində) vardır.Köməkçi maddələr:susuz kolloidal silisium 4-oksid, qarğıdalı nişastası, laktoza monohidrat, maqnezium-stearat, povidon, natrium nişasta qlikolyatı, talk, təmizlənmiş su. Örtük:hipromelloza, makroqol 400, talk, titan 4-oksid E 171, karnaub mumu.Farmakoterapevtik qrupuXinolonlar qrupundan olan antimikrob vasitələr, pefloksasin.ATC kod:J01MA03.Farmakoloji xüsusiyyətləriPefloksasin xinolonlar qrupundan olan sintetik antibakterial vasitədir.FarmakodinamikasıAntibakterial təsir mexanizmi dezoksiribonuklein turşusunun (DNT) replikasiyasını inhibə etməsinə əsaslanır.DNT-nin parçalanması prosesində iştirak edən topoizomeraza II-nin (DNT-giraza) fəaliyyətini tormozlamaqla Pefloksasin bakterial DNT-nin replikasiyasını tormozlayır. Giraza iki A- və B-subvahidlərdə olan vacib bakteriya fermentidir. Xinolonlar həmçinin topoizomeraza IV inhibə edir, bu isə struktur cəhətdən DNT-giraza ilə oxşardır. Lakin bunun xinolonların antibakterial effektinə səbəb olması hələ də aydın olmayaraq qalır. Aşağıdakı mikroorqanizmlər Pefloksasinə həssasdır (MİK <2 μq/ml): Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus mirabilis, indol-pozitiv Proteus növləri, Citrobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae.Orta dərəcədə həssas olanlar (2 μq/ml < MİK <4 μq/ml) aşağıdakılardır:Streptococcus spp, pneumococci, Pseudomonas aeruginosa,Acinetobacter spp., Clostridium perfringens, Mycoplasma və Chlamydia trachomatis.Adətən Pefloksasinə qarşı rezistent olanlar (MİK >4 μq/ml): Qrammənfi anaeroblar, spiroxetlər və Mycobacterium tuberculosis.FarmakokinetikaAbsorbsiyası400mq Pefloksasin oral təyin olunduqdan sonra təxminən tam absorbsiya olunur. Yeganə doza kimi 400mq Pefloksasin oral təyin olunduqdan sonra təxminən 1,5 saatdan sonra pik plazma konsentrasiyası təxminən 4 μg/ml olur. Pefloksasinin 400mq gündə iki dəfə dozada dəfələrlə peroral qəbulu zamanı zərdabda maksimal və minimal konsentrasiyaları 48 saat ərzində əldə olunur. Zərdabda maksimal konsentrasiyalar 7,9-10mkq/ml-ə qədər, minimal isə (növbəti dozanın qəbulundan əvvəl)- 3,8 mkq/ml təşkil edir.PaylanmasıPefloksasinin 20-30%-i plazma zülalları ilə birləşir. Birdəfəlik 400mq dozanın qəbulundan sonra paylanma həcmi 1,7 l/kq təşkil edir.Pefloksasin həm peroral qəbuldan sonra, həm də venadaxili yeridilmədən sonra toxumalarda və orqanizmin mayelərində sürətlə paylanılır.MetabolizmiPefloksasin iki əsas metabolit: N-dimetil-pefloksasin və pefloksasin-N-oksid əmələ gətirməklə qaraciyər metabolizminə məruz qalır. Yalnız N-dimetil metaboliti pefloksasinin aktivliyi ilə müqayisə oluna bilən antibakterial aktivliyə malikdir. Lakin bu metabolitin plazma konsentrasiyası pefloksasinin konsentrasiyasından 2-3% daha aşağıdır.EkskresiyasıPefloksasinin dəyişikliyə məruz qalmamış və başlıca iki metabolitinin ekskresiyası təyin olunmuş dozanın 59%-ni təşkil edir. Ümumilikdə dozanın 60%-i sidiklə və 40%-i nəcislə ekskresiya olunur. Təyin olunmuş dozanın 20 %-i N-demetil-pefloksasin kimi və 16,2%-i Pefloksasin-N- dimetil oksid şəklində ekskresiya olunur.Pefloksasin və onun metabolitləri təyin olunduqdan sonra 48 saat ərzində ekskresiya olunur. Ödlə əsasən dəyişilməmiş pefloksasin, qlükuron turşusu ilə konyuqatlar və N-oksid törəmələri xaric olunur. Pefloksasinin və onun metabolitlərinin 20-30%-i ödlə xaric olunur.Birdəfəlik dozanın qəbulundan sonra yarımxaricolma dövrü 10,5 saat təşkil edir. Çoxsaylı doza qəbulundan sonra yarımxaricolma dövrü 12,3 saata qədər artır.İstifadəsinə göstərişlərAbaktal pefloksasinə həssas mikroorqanizmlərin törətdiyi infeksiyaların müalicəsi üçün istifadə olunur: böyrəklər və sidikçıxarıcı yolların infeksiyaları (prostatit də daxil olmaqla);tənəffüs yollarının infeksiyaları (xroniki bronxitin kəskinləşməsi, mukovissidozun kəskinləşməsi, xəstəxanadaxili pnevmoniyalar);otorinolarinqoloji infeksiyalar (xroniki sinusit, bədxassəli xarici otit);abdominal və hepatobiliar infeksiyalar;ağır bakterial mədə-bağırsaq infeksiyaları;salmonella bakteriyalarının daşıyıcıları olan xəstələr;sümük və oynaq infeksiyaları (qrammənfi mikroorqanizmlərin törətdiyi osteomielit);dərinin və yumşaq toxumaların penisillinə rezistent stafilokokkların törətdiyi infeksiyaları;septisemiya və endokardit;
 • meningit (əgər törədici yalnız pefloksasinə həssasdırsa);
 • süzənək.
 • Abaktal infeksiyaların müalicəsində həm monoterapiya, həm də digər antibiotiklərlə kombinasiya şəklində istifadə ediləndə effektivdir. Preparat həmçinin immunçatışmazlığı olan xəstələrdə infeksiyaların müalicəsi və profilaktikasında effektivdir. Əks göstərişlərPreparat aşağıdakı hallarda əks göstərişdir:
 • pefloksasinə, preparatın hər-hansı köməkçi maddəsinə və ya digər xinolon preparatlara qarşı yüksək həssaslıq;
 • böyümə dövründə olan uşaqlar və yeniyetmələr, ağır artropatiyaların inkişaf etməsi riski var, bu xüsusən iri oynaqlara aid edilir;
 • anamnezdə xinolon preparatların yaratdığı vətər zədələnmələri;
 • hamiləlik;
 • laktasiya dövrü (ana südü ilə qidalandırma).
 • Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri Qaraciyər funksiyasının pozulması Qaraciyər funksiyasının pozulması olan xəstələrdə müvafiq şəkildə preparatın dozasını azaltmaq lazımdır.İşığa qarşı həssaslıqPefloksasin işığa qarşı həssaslıq reaksiyası yarada bilər. Xəstələri xəbərdar etmək lazımdır ki, müalicə müddətində və preparatın qəbulu dayandırıldıqdan sonra əlavə 4 gün ərzində günəş şüaları və UB şüalanmadan qorunmaq lazımdır. Əks halda günəşdən qoruyucu geyim və ya günəşdənqoruyucu kremdən (UB müdafiə əmsalı yüksək olan) istifadə olunması tövsiyyə olunur.Skelet-əzələ sistemiƏsasən axill vətərinin qırılmasına gətirib çıxaran vətər qırılması-tendinit inkişaf edə bilər, daha çox yaşlı xəstələrdə müşahidə olunur. Belə tendinit, bəzən ikitərəfli olaraq müalicənin başlanmasından sonra 48 saat ərzində, həmçinin preparatın qəbulu dayandırıldıqdan sonra bir neçə ay ərzində yarana bilər. Kortikosteroidlər ilə uzunmüddətli terapiya vətərlərin qırılmasına meyillik yarada bilər. Tendinopatiyaların inkişaf etməsi riskini azaltmaq üçün aşağıdakılar məsləhət görülür:
 • yaşlı xəstələrdə preparatı risk-fayda nisbəti diqqətlə qiymətləndirildikdən sonra istifadə etmək. Bu xəstələrə dozanın yarısını təyin etməklə riski azaltmaq olar;
 • anamnezində tendinit olan xəstələr, kortikosteroidlər ilə terapiya qəbul edən xəstələr və ağır fiziki yüklənməyə məruz qalan xəstələr peflokasin qəbulundan çəkinməlidir.
 • Yataq xəstəsi yenidən gəzməyə başladıqda vətərlərin qırılması riski yüksəlir. Pefloksasin ilə müalicəyə başladıqdan sonra, xüsusən yüksək riski olan xəstələrdəaxill vətəri nahiyyəsində ağrının və ya şişkinliyin yaranmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Göstərilən simptomlar yaranan zaman pefloksasinin qəbulunu dayandırmaqlazımdır, zədələnmiş vətərə sakitlik vermək, uyğun olan bandaj və ya immobilizəedici sarğıdan istifadə etmək lazımdır, hətta zədələnmə birtərəfli olsa belə. Belə hallarda mütəxəssisin məsləhəti lazımdır. Miasteniya qravis olan xəstələrdə pefloksasini ehtiyatla istifadə etmək lazımdır.Sinir sistemiAnamnezində qıcolmalar olan və ya qıcolamalrın inkişaf etməsinə risk faktorları olan xəstələrdə pefloksasini ehtiyatla istifadə etmək lazımdır.Pefloksasin daxil olmaqla, ftorxinolon preparatlar qəbul edən xəstələrdə sensor və ya sensomotor periferik neyropatiyaların yaranması müşahidə olunmuşdur, bu isə kifayət qədər sürətlə yarana bilər. Əgər xəstədə neyropatiya simptomları yaranırsa, geriyədönməz pozulmaların qarşısını almaq üçün pefloksasinin istifadəsini dayandırmaq lazımdır. Yaşlı xəstələrdə, baş beynin perfuziyası zəifləməsi, baş beyin strukturunda dəyişikliklər və ya insult olan xəstələrdə pefloksasin ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Həzm sistemiDiareya, xüsusən Abaktal ilə terapiya müddətində və ya terapiyadan sonra (hətta onun qurtarmasından sonra bir neçə həftə ərzində) yaranan ağır uzunmüddətli və/və ya qanlı olan diareya Clostridium difficile (CDAD) törətdiyi xəstəliyin simptomu ola bilər. CDAD həm yüngül, həm də ağır, həyati təhlükəli formada təzahür edə bilər; bu zaman daha ağır forma psevdomembranoz kolit hesab olunur. Bu səbəbdən Abaktal ilə terapiya zamanı və ya sonra ağır diareya yaranan zaman bu xəstəliyin baş vermə ehtimalını nəzərdə saxlamaq lazımdır. Əgər CDAD şübhə olarsa və ya təsdiq olunarsa, Abaktal qəbulunu dərhal dayandırmaq və təxirəsalınmadan lazımi müalicə təyin etmək lazımdır. Belə kliniki vəziyyətlərdə bağırsağın motorikasını ləngidən preparatlar əks göstərişdir. Ürək tərəfindən pozulmalarFtorxinolonlar sinfindən olan bəzi digər preparatlar QT intervalının uzanmasını yarada bilər.HiperhəssaslıqPefloksasinin istifadəsi zamanı anafilaktik reaksiyalar daxil olmaqla, hiperhəssaslıq reaksiyaları yarana bilər, bunlar isə həyati təhlükəli xarakter daşıya bilir. Belə reaksiyalar yaranan zaman pefloksasin qəbulunu dayandırmaq və lazımi müalicəyə başlamaq lazımdır. Qanda qlükoza miqdarının patoloji dəyişikliyiDigər hər-hansı xinolonların istifadəsində olduğu kimi, pefloksasinin istifadəsi zamanı da qanda qlükozanın miqdarının patoloji dəyişikliyi müşahidə oluna bilər. Xinolon sırası preparatların istifadəsi zamanı hipoqlikemiya barədə, daha çox şəkərli diabetdən əziyyət çəkən və oral hipoqlikemik preparatlar (məsələn, qlibenklamid) və ya insulin qəbul edən xəstələrdə məlumat verilmişdir, bununla əlaqədar onlarda qanda qlükozanın səviyyəsini diqqətlə yoxlamaq məsləhət görülür. Qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza çatışmazlığıFtorxinolonlarla müalicə olunan qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza çatışmazlığı olan xəstələrdə hemolitik reaksiyalar müşahidə olunmuşdur. Baxmayaraq ki, Pefloksasin istifadəsindən hemoliz hallarının baş verməsi haqda məlumatlar yoxdur, bu tip xəstələrdə bu antibiotikin istifadəsindən uzaq olmaq lazımdır və əgər imkan varsa alternativ terapiya aparılması məsləhətdir. Əgər bu preparatın təyini tələb olunursa, hemolizin baş verməsi izlənməlidir.DavamlılıqDigər antibakterial preparatların istifadəsində olduğu kimi, pefloksasinin xüsusən uzunmüddətli istifadəsi bu preparata qarşı qeyri-həssas mikroorqanizmlərin sayının artmasına gətirib çıxara bilər. Bu səbəbdən preparat ilə terapiya zamanı xəstənin vəziyyətini daima müşahidə etmək lazımdır. Əgər müalicə zamanı ikincili infeksiya inkişaf edirsə, onun müalicəsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülməlidir. Laborator analizlərin nəticələrinə təsiriPefloksasin qəbul edən xəstələrdə sidikdə opiatların olmasına görə yalançımüsbət test nəticələri müşahidə oluna bilər. Belə hallarda opiatların olmasına görə müsbət skrininq nəticələrinin təsdiq olunması üçün daha spesifik testlərin aparılması tələb oluna bilər.Pefloksasin sidikdə qlükozanın miqdarının təyin olunması testinin nəticələrinə təsir etmir. Görmənin pozulmasıƏgər görmə pozulursa və ya gözə hər-hansı təsir müşahidə olunursa, təcili olaraq okulistə müraciət etmək lazımdır.Lazımi su balansını dəstəkləmək üçün və kristalluriyanın qarşısını almaq üçün xəstələr kifayət miqdarda maye qəbul etməlidirlər.Porfiriyası olan xəstələrdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Preparatın tərkibində laktoza var, bu səbəbdən onu qalaktoza çatışmazlığı, laktaza çatışmazlığı və ya qlükoza-qalaktoza sorulmasının pozulması kimi nadir irsi xəstəlikləri olan xəstələrə təyin etmək olmaz.Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri KortikosteroidlərTendinitin inkişaf etməsi riski olduğu üçün pefloksasini və kortikosteroidləri birgə təyin etmək olmaz.TeofillinPefloksasin və teofillinin birgə istifadəsi qan zərdabında teofillinin konsentrasiyasının cüzi yüksəlməsini yarada bilər. Bu isə teofillinin nadir hallarda həyati təhlükəli və ya letal nəticələnən əlavə təsirlərinin inkişaf etməsinə gətirib çıxara bilər. Bu preparatların kombinəolunmuş istifadəsi zamanı teofillinin qan zərdabında səviyyəsini yoxlamaq və lazım olduqda teofillinin dozasını azaltmaq lazımdır.Xelat komplekslərin formalaşmasıAbaktal tabletlərin dəmir preparatları, maqnezium və ya alüminium tərkibli antasid vasitələrlə, və ya didanozin ilə (yalnız tərkibində alüminium və ya maqnezium əsaslı bufer birləşmələr olan didanozinin dərman formaları ilə)eyni vaxtda istifadəsi zamanı pefloksasinin absorbsiyası ifadəolunmuş şəkildə azalır. Abaktal preparatının dəmir duzları, maqnezium və ya alüminium tərkibli antasidlər, və ya didanozin (yalnız tərkibində alüminium və ya maqnezium əsaslı bufer birləşmələr olan didanozinin dərman formaları ilə) kimi ikivalentli və ya üçvalentli kation tərkibli preparatların qəbulundan 2 saat əvvəl və ya qəbulundan 4-6 saat sonra qəbul edilməsi tövsiyyə olunur. Oral antikoaqulyantlarPefloksasinin və varfarinin eyni vaxtda qəbulu sonuncunun antikoaqulyant təsirini gücləndirə bilər. Ftorxinolonlar daxil olmaqla antibakterial preparatlar qəbul edən xəstələrdə peroral antikoaqulyantların aktivliyinin yüksəlməsi barədə çoxlu məlumatlar var. Riskin ifadəolunma dərəcəsi infeksiyanın tipindən, xəstənin yaşı və ümumi vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər, bu səbəbdən ftorxinolonların BNN-ə (beynəlxalq normallaşdırılmış nisbət) təsiretmə dərəcəsini qiymətləndirmək çətindir. Pefloksasinin peroral antikoaqulyantlar ilə birgə istifadəsi zamanı və onların birgə istifadəsindən sonra yaxın vaxtlarda BNN göstəricisinin müntəzəm yoxlanılması tövsiyyə olunur.Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi Pefloksasinin hamilə qadınlarda istifadəsi barədə məlumatlar məhduddur. Heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatlar preparatın reproduktiv sistemə birbaşa və ya dolayı təsirini aşkar etməmişdir. Xinolon preparatlar ilə müalicə alan uşaqlarda oynaqların zədələnməsi hadisələri müşahidə olunmuşdur, lakin bətndaxili dövrdə bu preparatların təsirindən sonra uşaqlarda oynaq xəstəlikləri barədə məlumat daxil olmamışdır.Ehtiyat tədbiri kimi yaxşı olar ki, Abaktal hamiləlik zamanı istifadə olunmasın.LaktasiyaPefloksasin əhəmiyyətli dərəcədə ana südünə keçir (zərdab konsentrasiyasının 75%-i).Oynaqların zədələnməsi riski olduğu üçün Abaktal ilə müalicə zamanı ana südü ilə qidalandırmanı dayandırmaq lazımdır.Fertilliyə təsiriİnsanlarda nəsil artımına təsiri ilə əlaqəli məlumatlar məhduddur.Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliy-yətinə təsiriPreparatın yaratdığı nevroloji effektlər sürücünün reaksiyasını zəiflədə bilər. Pefloksasin daxil olmaqla ftorxinolonlar əlavə təsirlərinə görə nəqliyyat vasitəsini idarəetmə və mexanizmlərlə işləmə qabiliyyətinə təsir göstərə bilər (məs., keçici görmənin itirilməsi nəticəsində).Xəstələri xəbərdar etmək lazımdır ki, sükan arxasına keçmədən və mexanizmlərlə işləməyə başlamadan öncə preparatın onlara necə təsir etməsini yoxlasınlar.Əlavə təsirləriPefloksasinin istifadəsi zamanı daha çox rast gəlinən əlavə təsirlər yuxusuzluq, mədədə ağrı, ürəkbulanma, qusma, övrə, artralgiya və mialgiya olmuşdur. Daha çox ciddi hadisələr: pansitopeniya, anafilaktik şok, qıcolmalar, Stivens-Conson sindromu, Layel sindromu, miasteniya qravis kəskinləşməsi, vətərlərin qırılması və kəskin böyrək çatışmazlığı olmuşdur.Əlavə təsirlərin tezliyi aşağıdakı şəkildə müəyyən edilmişdir: çox tez-tez (≥1/10); tez-tez (≥1/100, <1/10); az-az (≥1/1000, <1/100); nadir(≥1/10000, <1/1000); çox nadir (<1/10000); tezliyi məlum deyil (əldə olan məlumatlar əsasında tezliyini müəyyən etmək mümkün deyil).Qan və limfa sistemində baş verən pozğunluqlarAz-az: eozinofiliya;Nadir: trombositopeniya;Tezliyi məlum deyil: anemiya, leykopeniya, pansitopeniya.İmmun sistem baş verən pozğunluqlar:Tezliyi məlum deyil: angionevrotik ödem, anafilaktik şok. Sinir sistemində baş verən pozğunluqlarTez-tez: yuxusuzluq;Az-az: başhərlənmə, başağrısı;Nadir: hallüsinasiyalar, qıcıqlanma;Tezliyi məlum deyil: huşun dolaşması, dezoriyentasiya, kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi (xüsusən uzunmüddətli pefloksasinin istifadəsindən sonra cavan xəstələrdə, preparatın qəbulu dayandırıldıqdan sonra və lazımi terapiya aparılmasından sonra xoş nəticələnən), miokloniya, gecə kabusları, paresteziya, sensor və ya sensomotor periferik neyropatiya, miasteniyanın kəskinləşməsi.Görmə orqanında baş verən pozğunluqlarTezliyi məlum deyil: görmənin keçici itməsiMədə-bağırsaq traktında baş verən pozğunluqlarTez-tez: mədədə ağrı, ürəkbulanma, qusma;Az-az: diareya;Nadir: psevdomembranoz kolit.Qaraciyər və ödçıxarıcı yollarda baş verən pozğunluqlarNadir: transaminazların, qələvi fosfatazanın yüksəlməsi, bilirubinemiya.Dəri və dərialtı toxumada baş verən pozğunluqlarTez-tez: övrə;Az-az: işığa qarşı həssaslıq;Nadir: eritema, qaşınma;Tezliyi məlum deyil: damar purpurası, multiformalı eritema, Stivens-Conson sindromu, Layel sindromu.Skelet-əzələ sistemində və birləşdirici toxumada baş verən pozğunluqlarTez-tez: artralgiya, mialgiya;Tezliyi məlum deyil: tendinit, vətərlərin qırılması, oynaq boşluğuna ekssudatın yığılması.Böyrəklər və sidikçıxarıcı yollarda baş verən pozğunluqlarÇox nadir: kəskin böyrək çatışmazlığı.Doza həddinin aşılmasıKəskin doza həddinin aşılması zamanı xəstə müşahidə altında olmalı və lazım olduqda dəstəkləyici müalicə aparılmalıdır. Bu halda hemodializ effektiv deyil. İstifadə qaydası və dozasıBöyüklər üçün gündəlik adi doza 800 mq-dır.Preparatı bir tablet 400mq gündə iki dəfə (hər 12 saatdan bir) qəbul etmək lazımdır.Pefloksasinin sidikdə yüksək konsentrasiyası hesabına, böyrəklərin və sidikçıxarıcı yolların infeksiyaları zamanı bir tablet 400mq hər 24 saatdan bir qəbul etmək lazımdır.Mədə-bağırsaq pozulmalarını minimuma endirmək üçün preparatı yemək zamanı qəbul etmək lazımdır.Ağırlaşmamış süzənəyin müalicəsi zamanı kişilərə və qadınlara birdəfəlik doza 800mq pefloksasin kifayət edir.Maksimal gündəlik doza 1200mq təşkil edir.Xüsusi qrup xəstələrYaşlılarYaşlı xəstələrin müalicəsi zamanı pefloksasinin daha kiçik dozalarının qəbul edilməsi məsləhət görüldüyü üçün, Abaktal 400mq tabletləri bölmək mümkün olmadığı üçün bu preparat bu qrup xəstələrin müalicəsi üçün yaramır.Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrBöyrəklərin funksiyasının pozulması olan xəstələrdə pefloksasinin orqanizmdən xaric olması praktiki olaraq dəyişmir, belə ki, preparat əsasən qaraciyərlə xaric olunur. Bu səbəbdən böyrəklərin funksiyasının pozulması olan xəstələrə dozanın azaldılması tələb olunmur.Pefloksasin hemodializ vasitəsilə xaric olunmur və, müvafiq olaraq dializ prosedurunun sonunda əlavə dozanın qəbulu tələb olunmur. Qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrAğır qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə pefloksasinin xaric olunması kifayət qədər yavaşıyır, bu səbəbdən zərdabda pefloksasinin konsentrasiyası təyin olunduqdan sonra hər 24-48 saatdan bir gündəlik 400mq dozaya riayət etmək lazımdır.UşaqlarAbaktal uşaqlara və 18 yaşa qədər yeniyetmələrin müalicəsi üçün əksgöstərişdir.Buraxılış forması10 tablet, alüminium/PVX blisterlərdə. 1 blister (10 tablet) içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır. Saxlanma şəraiti25C-dən aşağı temperaturda, quru, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. Yararlılıq müddəti3 il.Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.Aptekdən buraxılma şərtiResept əsasında buraxılır.İstehsalçıLek Pharmaceuticals d.d.Verovškova 571526 LjubljanaSlovenia.Marketinq səlahiyyətli sahibkarLek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenia.