Mağaza 1

Mərdəkan rayonu, 15ci küçə

Mağaza 2

Mərdəkan rayonu, 15ci küçə

Mağaza 3

Mərdəkan rayonu, 15ci küçə

Mağaza 4

Mərdəkan rayonu, 15ci küçə

Mağaza 5

Mərdəkan rayonu, 15ci küçə

Mağaza 6

Mərdəkan rayonu, 15ci küçə

Mağaza 7

Mərdəkan rayonu, 15ci küçə

Mağaza 8

Mərdəkan rayonu, 15ci küçə